Centrul de zi „Phoenix”

Centrul de zi „Phoenix”

Activitati principale desfasurate in cadrul centrului de zi :

Activitati educative:

– formarea autonomiei personale individuale;

– dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

– activitati de grup;

– activitati de creatie;

– activitati de recreere si socializare;

– activitati scolare / recuperare scolara

Servirea mesei

Activitati de orientare scolara si consiliere vocationala

Activitati de asistenta sociala.

Serviciile centrului de zi sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio – familial.