Formulare utile

NOTA! LISTA ACTELOR NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR PRECUM SI CONDITIILE DE ACORDARE ALE DIVERSELOR PRESTATII SE REGASESC LA SECTIUNEA „SERVICII”!

Formulare privind prestatii sociale familie si copil :

1. Cerere tip alocatie de stat;
2. Cerere tip indemnizatie crestere copil/ Stimulent de insertie (Anexa 1);
3. Adeverinta tip (anexa 2) completata de angajator (fiecare dintre angajatori, daca
sunt mai multi)
;
4. Anexa 3 ;
5. Declaraţie notarială privind perioada pentru care se solicită concediul pentru creşterea copilului (in cazul in care persoana solicitanta este eleva/studenta);
6. Cerere ancheta sociala pentru Comisia Scolara;
7. Cerere ancheta sociala copil cu dizabilitati (pentru D.G.A.S.P.C Buzau);


Formulare privind prestatii sociale persoane adulte :

1. Cerere acordare drepturi de asistenta sociala;
2.Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
3.Pliant Informativ privind Instalarea unui Sistem Termic.
4.Pliant Informativ privind Acordarea Venitului Minim de Incluziune


Formulare privind angajarea asistentului personal:

1.Cerere de angajare;
2.Angajament;
3.Declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
4.Curriculum vitae;

Deschideti documentele ca PDF!
Pentru descarcare aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit AICI