Conducere

Antonescu Gabriela – Director executiv

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau

Tel.: 0238 710 329; 0238 727 824

Aldea Udrescu Mădălina Loredana – Sef serviciu

Serviciul Asistenta si Protectie Sociala Familie si Copil

Tel.: 0238 710 329; 0238 727 824  / Interior : 15

Ionescu Gabriela Narcisa – Sef serviciu

Serviciul Asistenta si Protectie Sociala Persoane Adulte

Tel.: 0238 710 329; 0238 727 824 / Interior : 21

Rădulescu Mirela Livia– Sef serviciu

Serviciul Resurse Umane, Juridic, Achiziții Publice,Economic, Administrativ

Tel.: 0238 710 329; 0238 727824 Interior: 12

Boldișteanu Doina Eliza – Șef centru Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Alexandru Marghiloman”

Tel.:0238 727298

Cazacu Mariana – Șef centru Cantina de ajutor social

Tel.:0238 723980

Lambru Daniel – Șef centru Centrul de urgență de zi și de noapte pentru persoane adulte fără adăpost

Tel.: 0238410853

Centrul de recuperare, reabilitare și educație specială

Tel.:0238/721583