Despre noi

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Buzău a fost înfiinţată în baza Legii nr. 705/ 2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi a H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 51/ 2003.

Direcţia de Asistentă Socială a municipiului Buzău este serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

Aceasta instituţie are un profil social, având ca obiect de activitate  evaluarea nevoilor sociale la nivel de municipiu, stabilind dreptul la protecţie socială, asistenţă şi prestaţii sociale pentru familiile ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice domeniului ( Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.81/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei ; Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat, republicata; Legea nr.208/1997 privind Cantinele de Ajutor Social; Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală).

Direcţia de Asistenţă Socială are rolul de a identifica şi de a soluţiona la nivelul municipiului Buzău problemele de asistenţă socială din domeniul protecţiei copilului si familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a altor categorii de persoane aflate în nevoie sau în situaţii de marginalizare şi excludere socială. În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia de Asistenţă Socială îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

  1. a) in domeniul protecţiei copilului si familiei;
  2. b) in domeniul protecţiei persoanelor adulte;
  3. c) in domeniul instituţiilor de asistentă socială, publice sau private;
  4. d) in domeniul finanţării asistenţei sociale.