Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău


ANUNT

ANUNT!


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI-A MUTAT SEDIUL ÎN PIATA DACIEI, NR. 1, IN INCINTA PALATULUI COMUNAL (FOSTA DIRECȚIE ECONOMICĂ).


14.06.2023

ANUNT PRIVIND DISTRIBUIREA PACHETELOR CU PRODUSE ALIMENTARE DIN POAD

 
Începand cu data de 16.06.2023 se vor distribui pachetele cu produse alimentare din POAD pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii.

Locul de distribuire va fi în municipiul Buzău, Aleea Sporturilor nr. 47 la sediul S.C. Com Fortuna, începand cu ora 08:00.

 


12.01.2023


12.01.2023


12.01.2023

Deducere personala si suplimentara


26.08.2022

Tichete Sociale Pentru Grădiniță


11.08.2020


ANUNȚ

În contextul actual al existenței pandemiei de COVID – 19, la nivelul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău s-au luat următoarele măsuri:

1.Programul cu publicul la sediul instituției este de luni până joi de la 8.30 – 12.30, 13.00 – 16.00 și vineri de la 8.30 – 12.30.

 În intervalul 12.30 – 13.00 se efectuează dezinfecția spațiului de acces în instituție și de ghișeu cu publicul.

2.Transmiterea documentelor se poate realiza și prin e-mail/servicii poștale/fax.

Date de contact:

1.DIRECTOR EXECUTIV – tel/fax 0238/710329  e-mail: director@dasbz.ro

2.SERVICIUL ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ PERSOANE ADULTE – tel/fax 0238/710329  e-mail: social@dasbz.ro

3.SERVICIUL ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ FAMILIE ȘI COPIL – tel/fax 0238/710329  e-mail: alocatii@dasbz.ro

4.SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, ASISTENȚI PERSONALI, ADMINISTRATIV – tel/fax 0238/710329  e-mail: resurse@dasbz.ro

Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău înțelege și respectă nevoile dumneavoastră pe care încercăm să le rezolvăm prin toate mijloacele de comunicare.

Măsurile luate au ca scop protecția atât a cetățenilor cât și a personalului instituției.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 


 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău este instituție publică specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, înființată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Scopul acestei instituții este de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, prsoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău îndeplinește, în pincipal, următoarele funcții:

  1. a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
  2. b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
  3. c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
  4. d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;
  5. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
  6. f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
  7. g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
  8. h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.