Prestatii Sociale Persoane Adulte cu Dizabilitati

>Prestatii sociale oferite:
1. Efectuarea Anchetei Sociale Pentru Comisia De Expertiza A Persoanelor Adulte Cu Dizabilități;
2. Intocmirea Dosarului de Indemnizatie de Insotitor;
3. Intocmirea Dosarului de Asistent Personal al Persoanei cu Handicap Grav
4. Eliberarea cardului de parcare pentru Persoanele cu Dizabilități;
5. Acordarea Gratuității Privind Transportul In Comun Pentru Persoanele Cu Dizabilități;

> 1. Efectuarea Anchetei Sociale Pentru Comisia De Expertiza A Persoanelor Adulte Cu Dizabilități:

  Acte necesare:
  -Scrisoare medicală de la medicul familie pentru persoanele care se prezintă pentru prima oara la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ;
  -Certificat handicap (daca solicitantul deja a fost incadrat într-o categorie a persoanelor cu dizabilități);
  -Referate sau acte medicale de la medicii specialiști;
  -Carte de identitate;
  -Cupon pensie sau adeverință de venit ;

> 2.Intocmirea Dosarului de Indemnizatie de Insotitor:

  Acte necesare:
  – Cerere tip;
  – Certificat de încadrare în grad de handicap;
  – C.N/B.I./C.I. –persoana cu handicap și reprezentant legal (daca este cazul);
  – cupon de pensie/adeverinta de venit pentru persoana cu handicap (daca este cazul);
  – document medical în care să rezulte diagnosticul persoanei cu handicap;
  – adeverință de la AJPIS pentru copilul cu handicap cu vârsta între 3 – 7 ani, ai cărui părinți sunt salariați;
  – extras de cont pe numele persoanei cu handicap adulte (daca doreste virarea banilor in cont);
  – hotarare judecatoreasca în cazul în care persoana cu handicap este interzis judecătoresc;
  – BI/CI tutore în cazul în care persoana cu handicap este interzis judecătoresc;

> 3.Intocmirea Dosarului de Asistent Personal al Persoanei cu Handicap Grav (2 dosare) :

  Acte necesare pentru persoana cu handicap:
  *ACTELE SE DEPUN LA GHISEUL NR. 1 DUPA SOSIREA ACORDULUI DE LA D.G.A.S.P.C!*

 • Cerere tip (de la ghiseul 1);
 • C.N/B.I./C.I. pentru persoana cu handicap , asistent personal și părinții copilului cu handicap;
 • document de venit al bolnavului;
 • adeverință medicală (de la medicul de familie) din care să rezulte că persoana ce solicita angajarea (viitor asistent personal) este aptă pentru a îngriji o persoană cu handicap;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • document medical recent din care să rezulte diagnosticul persoanei cu handicap;
 • hotarare judecatorească în cazul în cazul în care persoana cu handicap este interzis judecătoresc;
 • B.I/C.I tutore în cazul în cazul în care persoana cu handicap este interzis judecătoresc;

Acte necesare pentru angajarea asistentului personal al persoanei cu handicap grav:
*ACTELE SE DEPUN LA BIROUL DE RESURSE UMANE DUPA SOSIREA ACORDULUI DE LA D.G.A.S.P.C!*

 • COMPLETARE DECLARATIE DE OPTIUNE PENTRU ASISTENT PERSONAL LA D.G.A.S.P.C BUZAU
 • Cerere de angajare;
 • Angajament;
 • Declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Curriculum vitae;
 • Act de identitate (BI / CI) al asistentului personal;
 • Actele de studii (diploma sau adeverinta de la ultima scoala absolvita);
 • Actele de stare civila;
 • Carnet de munca si / sau adeverinta de vechime sau raport REVISAL de la ITM;
 • *Daca persoana solicitanta nu a mai lucrat niciodata va completa o declaratie pe proprie raspundere;
 • Adeverinta medicala emisa de medicul de familie in care se specifica clinic sanatos, apt pentru angajare ;
 • Cazier judiciar;
 • Certificat de integritate comportamentala (de la politie);
 • Act de indentitate (BI / CI ) al persoanei cu handicap / certificat de nastere pentru copilul cu handicap;
 • Certificatul de handicap al persoanei care necesita asistent personal;
 • Acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamant;
 • Extras de cont (Banca Transilvania / ING Bank/ Raiffaisen Bank / BCR / BRD / CEC);
  • Pentru persoanele pensionate : decizia de pensionare.
   Pentru persoanele cu handicap pensionate : cupon de pensie sau decizia de pensionare a persoanei cu handicap grav.
   Pentru nevazatori :adeverinta de la Asociatia Nevazatorilor Buzau.

  Nota: Pentru fiecare caz in parte se efectueaza ancheta sociala si vizite periodice la domiciliu

> 4.Eliberarea cardului de parcare pentru Persoanele cu Dizabilități:

  Acte necesare:
  – Certificat de încadrare în grad de handicap;
  – Carte de identitate (persoana cu handicap și/sau reprezentant legal);
  – Fotografie tip buletin (persoană cu handicap) sau a reprezentantului legal dacă persoana cu handicap nu este majoră sau este interzis judecătoresc);

> 5.Acordarea Gratuității Privind Transportul In Comun Pentru Persoanele Cu Dizabilități:

  Acte necesare:
  – Cerere tip;
  – Certificat de încadrare în grad de handicap;
  – C.N/B.I./C.I. –persoana cu handicap și reprezentant legal (daca este cazul);
  – Hotarare judecatoreasca în cazul în care persoana cu handicap este interzis judecatoresc;
  – BI/CI tutore în cazul în care persoana cu handicap este interzis judecatoresc;