Organizare

Serviciul Asistență și Protecție Socială  Persoane Adulte

– Compartimentul prestații sociale persoane adulte ;

– Compartimentul persoane vârstnice și persoane cu handicap ;

– Compartimentul dezvoltare instituții de asistență socială .

Serviciul Asistență și Protecție Socială Familie și Copil

– Compartimentul familie și copil ;

– Compartimentul prestații sociale Familie și Copil;

Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Asistenți personali și Administrativ

– Compartimentul resurse umane, salarizare si administrativ ;

– Compartimentul asistenti personali.

Centre subordonate:
1. Centrul de zi „Phoenix”;
2. Cantina de ajutor social;
3. Centrul de urgență de zi și de noapte pentru persoane fără adăpost;
4. Centrul de recuperare, reabilitare și educație specială;
5. Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”BonOm”;
6. Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Alexandru Marghiloman”;