Serviciul Asistenta si Protectie Sociala  Persoane Adulte

– Compartimentul prestatii sociale persoane adulte ;

– Compartimentul persoane varstnice si persoane cu handicap ;

– Compartimentul dezvoltare institutii de asistenta sociala .

Serviciul Asistenta si Protectie Sociala Familie si Copil

– Compartimentul familie si copil ;

– Centrul de zi „Phoenix”.

Serviciul Resurse Umane, Juridic, Economic

– Compartimentul resurse umane, juridic ;

– Compartimentul economic, administrativ .

Pliant D.A.S.

Pliant Centrul de zi „Phoenix”

Organigrama Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau