Serviciul Asistență și Protecție Socială  Persoane Adulte

– Compartimentul prestații sociale persoane adulte ;

– Compartimentul persoane vârstnice și persoane cu handicap ;

– Compartimentul dezvoltare instituții de asistență socială .

Serviciul Asistență și Protecție Socială Familie și Copil

– Compartimentul familie și copil ;

-Compartimentul prestații sociale Familie și Copil;

– Centrul de zi „Phoenix”.

Serviciul Resurse Umane, Juridic, Economic și Administrativ

– Compartimentul resurse umane, juridic ;

– Compartimentul economic, administrativ .

Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Alexandru Marghiloman”

Cantina de ajutor social

Centrul de urgență de zi și de noapte pentru persoane fără adăpost

Centrul de recuperare, reabilitare și educație specială